Wyszukiwarka motywów

opcje
TypOpcjeRegulamin sklepu internetowego www.fototapety-sangraf.pl

SPIS TREŚCI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
3. SPOSOBY PŁATNOŚCI
4. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
5. REKLAMACJE

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep dostępny pod adresem www.fototapety-sangraf.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. Firma dokłada wszelkich starań, aby klienci czuli się komfortowo i bezpiecznie, a zakupy dokonane w sklepie były zawsze udane. Niniejszy regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze sklepu internetowego www.fototapety-sangraf.pl, sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

1.2. Sklep www.fototapety-sangraf.pl prowadzony jest przez:

Firma Reklamowa SANGRAF Andrzej Sobkowiak
ul. Błotna 3A
65-133 Zielona Góra
NIP 9730203789

Kontakt:
e-mail: sangraf@sangraf.pl
tel: 68 324 50 77

1.3. W momencie złożenia zamówienia Klient wyraża zgodę do wykorzystania swoich danych osobowych podanych w formularzu do realizacji zamówienia oraz celów ewidencyjnych.

• Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego www.fototapety-sangraf.pl jest Firma Reklamowa Sangraf Andrzej Sobkowiak

• Dane osobowe Klienta zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej.

• Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

• Dane osobowe Klientów są chronione zgodnie Ustawą o ochronie danych osobowych z 1997r.

1.4. Z uwagi na indywidualny charakter zamówienia i produkcję zgodnie z preferencjami zamawiającego nie ma możliwości zwrotu lub wymiany zamówionego towaru.

1.5. Sklep korzysta z bazy zdjęć oferowanej przez stronę Fotolia.pl

W przypadku, gdy Klient przekazuje do realizacji zamówienia własne zdjęcia oświadcza On, iż posiada prawa autorskie do przedmiotowego zdjęcia lub grafiki. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania od Klienta pisemnego potwierdzenia posiadania prawa autorskiego do realizacji. W razie gdy nie zostanie ono przedstawione lub uznane zostanie za mało wiarygodne – istnieje możliwość odmówienia realizacji zamówienia.

Zakup w sklepie internetowym www.fototapety-sangraf.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2. Procedura składania i realizacji zamówień

2.1. Klient ma możliwość dokonywania zamówień w sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

2.2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16:00, w soboty, w niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.

2.3. Przez dni robocze rozumie sie – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.4. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wejść na stronę internetową sklepu, dodać do wirtualnego „koszyka” towar, który zamierza kupić. Dodanie towaru do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”. „Koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

2.5. Aby sfinalizować zamówienie, należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie towary, określić rodzaj wysyłki i metodę płatności i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami.

2.6. Zamówienie można składać na stronie  za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka  (Szybkie zakupy bez konieczności zakładania konta użytkownika), można też założyć konto użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.
Zamówienie może zostać złożone również poprzez przesłanie stosownej wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sangraf@sangraf.pl

2.7. Fototapety, obrazy na płótnie, naklejki są produktami dostępnymi wyłącznie na zamówienie Klienta. Klient określa parametry zamówienia: wybiera zdjęcie, materiał, wymiar wydruku oraz opcje wykończenia. Produkcja każdego wyrobu realizowana jest od podstaw wg zlecenia Klienta. W razie jakichkolwiek trudności prosimy o kontakt z firmą Sangraf, gdzie można uzyskać niezbędne informacje i porady.

2.8. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu.

2.9. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.

2.10. Sklep www.fototapety-sangraf.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

2.11. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem.

2.12. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta zawierającej informację Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.

2.13. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.12. zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

2.14. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.fototapety-sangraf.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT 23% (podane ceny są cenami brutto).

2.15. Sklep www.fototapety-sangraf.pl wystawia paragon sprzedaży lub faktury VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

2.16. Wizualizacje przedstawiają możliwe wykorzystanie produktów, nie odzwierciedlają ich realnego formatu jaki jest wybierany przez klienta.

2.17. Oferowana na stronie www.fototapety-sangraf.pl usługi druku są jedynie motywami wzorcowymi. Klient nie trzymuje oryginalnego obrazu ale zgodną z motywem cyfrową kopię.

2.18. Każda zamówiona usługa druku jest skonfigurowana przez klienta przy użyciu dostępnych narzędzi na stronie, według jego życzeń. Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi możliwościami konfiguracji.

2.19. Z uwagi na osobiste preferencje ustawień monitora kolory na wydrukach mogą różnić się od kolorów wyświetlanych na monitorze.
Obraz drukowany nigdy nie zostanie odzwierciedlony w 100% kolorów wyświetlanych na monitorze.

2.18. Możliwe jest dokonanie zmian w grafice, np. dodanie znaku firmowego, przeróbka projektu, dostosowanie do nietypowych wymiarów itp. W tym celu prosimy skontaktować się bezpośrednio z firmą Sangraf.

3. Sposoby płatności

3.1. Kupujący może skorzystać z następujących form płatności:

      1. Przelew / wpłata na konto bankowe.
      2. Przelew PayU (szybka płatność).
      3. Opłata za pobraniem.
      4. Opłata przy odbiorze w siedzibie firmy Sangraf | ul. Błotna 3A, 65-133 Zielona Góra

3.2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami (Wysyłka paczki do osoby „trzeciej)  Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości.

4. Koszt, termin i sposoby dostawy

4.1. Paczki wysyłane są firmą kurierską UPS.

4.2. Dostawa produktów dostępna jest na terenie Polski i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

4.3. Wszelkie zamówienia z dostawą poza granice Polski muszą być każdorazowo indywidualnie ustalone ze Sprzedającym.

4.4. Opcjonalnie użytkownik może wskazać inny adres do wysyłki i podać odpowiednio dane niezbędne do realizacji zamówienia.

4.5. W sytuacji, gdy dane użytkownika podane podczas składania zamówienia ulegną zmianie, użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji na koncie, e-mailem bezpośrednio na adres sangraf@sangraf.pl lub telefonicznie: 68 324 50 77

4.6. Termin dostawy produktu do Klienta wynosi ok 5dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia uzgodniono inny termin.

5. Reklamacje

5.1. Procedura składania reklamacji

1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji. Obraz drukowany nigdy nie zostanie odzwierciedlony w 100% kolorów wyświetlanych na monitorze.

3. W przypadku stwierdzenie niezgodności towaru z umową prosimy o zastosowanie się do poniższych informacji, które przyczynią się do sprawnej obsługi.

4. W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość oraz czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w trakcie transportu. W przypadku stwierdzenia zniszczenia opakowania mogącego wskazywać na uszkodzenie zawartości przesyłki w obecności osoby dostarczającej spisać protokół szkody.

5. W przypadku niezgodności towaru z zamówieniem należy niezwłocznie powiadomić sprzedającego.

6. Zgłoszenie reklamacji powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać co najmniej:

   1. imię i nazwisko,
   2. numer zamówienia
   3. opis niezgodności towaru z umową
   4. datę zakupu
   5. numer listu przewozowego,
   6. protokół uszkodzenia jeśli przesyłka ma oznaki uszkodzenia
   7. reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru,

5.2. Klient, który zgłasza wadę towaru, jest zobowiązany na wezwanie sklepu odesłać wadliwy towar, w celu przeprowadzenia procesu reklamacyjnego. Sklep jest zobowiązany w nieprzekraczalnym terminie 14 dni zakończyć proces reklamacyjny. Za jego zakończenie uznaje się określenie stanowiska, liczone od momentu dostarczenia towaru.

5.3. Przed montażem zakupionego produktu należy dokładnie sprawdzić wszystkie jego parametry oraz jego zgodność z zamówieniem (wymiary, ilość brytów, dopasowanie brytów, laminat, jakość grafiki). Wszelkie niezgodności należy zgłosić przed wykonaniem montażu. W przypadku gdy montaż fototapety, naklejki czy plakatu zostanie rozpoczęty lub wykonany ( co oznacza, że produkt nie będzie mógł zostać do nas odesłany w stanie nienaruszonym), możliwość reklamacji wad, które wykryte powinny być przed pracami monterskimi nie przysługuje.

5.4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta, sprzedawca doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby klienta na znaczne niedogodności sprzedawca, zgodnie z żądaniem klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni.

5.5. W przypadku umów zawieranych z klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

5.6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku druków na płótnie, plakatów, fototapet i zdjęć, nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji.

5.7.  Szkody, które powstały w skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań Klienta w trakcie montowania produktu, lub jego użytkowania, nie stanowią podstawy do wnoszenia roszczeń wobec sprzedającego. Nieprawidłowe lub niezgodne z umową działania określają informacje podane przez producenta.

5.8. Sprzedawca udostępnia instrukcję montażu. Przedstawione w instrukcji informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonywanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP. Informacje i zalecenia podane w instrukcji są oparte na wiedzy i doświadczeniu sprzedawcy, ale należy je zweryfikować w konkretnych zastosowaniach. Sprzedawca nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy,

5.9. Koszty odesłania towaru ponosi Klient.